28 september 2017

"Fornemmelser", av Tormod Vangberg

Med tillatelse fra Tormod Vangberg får jeg dele disse ord, som er så alt for gjeldene i vårt samfunn i dag:


FORNEMMELSER 

De er mange
på vår jord, -
de falske roser,
de falske ord.

De serveres ofte
når klokker kimer,
eller i anledninger
det ikke rimer.

Som ekko reflekteres
mange uekte skinn,
treffer våre ruter
trenger seg inn.

Vi tar imot
kabler og nett,
blir sjøl plastbelagt
rett og slett.

Himmelen føles nå
lavere enn før,
en vakker trøst
før vi dør.

I hverdagens ståk
fordøyes hvert døgn
ganske mye finurlig 
bløff og løgn.

De falske piller
er vår trøst
sommer som vinter
og særlig høst.

T.V.

13 oktober 2016

Svindelen av den norske befolkningen fortsetter...

Link til saken på Bistandsaktuelt

Hvordan det norske konsulentselskapet Abyrint, som ble registrert i Brønnøysundregisteret 16.10.13, kan gå med et overskudd på 18 millioner kroner, med inntekter kun fra bistandsbudsjettet er ufattelig å forstå. Hvorfor har ingen reagert før?

Hele saken kan leses her på Bistandsaktuelt.

Fra Brønnøysundregisteret kan man lese disse firmaopplysninger om Abyring AS. Det er spesielt interessant å se at firmaet spekulerer i aksjer. Formålet med firmaet står oppført slik:

Skjermdump fra Brønnøysundregistret på firmaet Abyring AS

For å kunne spekulere i aksjer må man ha penger. Hva er da enklere tilgang på penger enn å opprette et selskap, for så å svindle staten? Når det er snakk om å erverve seg selv så høye lønninger og utbytte, så er det ens med svindel! Noen må ha hjulpet aktørene i dette firmaet med bevilgningene fra staten. Da er det store spørsmålet:
HVEM I STATSFORVALTNINGEN ER MED PÅ SVINDELEN?! 
-Hvilke underselskap og forgreininger har selskapet, inn til politikeres aksjeinteresser?

Skjermdump fra Brønnøysundregisteret. 


Det er vel revisorer som reviderer disse regnskap, men i Brønnøysundregistret under firmaopplysning, så står der at firmaet ikke skal revideres. Hvorfor?? Revisjonsselskapet Ernst & Young står likevel med signatur av regnskapet hos Abyrint på Proff.no, som burde ha vett til å reagere og varsle myndighetene? (Her er noe jeg ikke forstår.) Revisorfirma beslutter seg til "god regnskapsskikk", og man må med det forstå at slikt ikke er rent mel i en driftsform som mottar offentlige midler. 2014 var Abyrints første driftsår og da tok eierne ut 6 millioner i utbytte. Arbeiderpartiet raljerte året før, og det må være under Arbeiderpartiet- svindlernes parti, at selskapet fikk kontrakten uten anbud og de store pengesummene ble bevilget til dette selskapet. Man kan se det er ført omtrent 18,5 millioner under andre driftskostnader. I regnskap ved god regnskapsskikk, skal man unngå å bruke slike poster i størst mulig grad, nettopp for å vise et redelig regnskap. Så hvilke enorme summer er ført under de poster? Ferier og luksus til de som eier foretaket? Når det forekommer så graverende tilsnusking av store penger, så er det naturlig å stille mer inngående spørsmål. Regnskapet for 2015 viser i følge Bistandsaktuelt at Abyrint hadde inntekter på knappe 26 millioner kroner. Over halvparten av den inntekten var betaling fra Utenriksdepartementet for konsulenttjenester tilknyttet samme prosjekt som året før. I 2015 tok de to eierne ut 8 millioner i utbytte.

I løpet av litt over to år har det lille konsulentselskapet som ble gitt ordren uten anbud, hatt inntekter på drøye 57 millioner, hvorav 80% av disse er gitt de fra det norske bistandsbudsjettet. På de to årene har det lille konsulentselskapet gått med nesten 18 millioner i overskudd etter skatt. De to eierne har i samme to-årsperiode tatt ut tilsammen 14 millioner i utbytte. Ikke nok med det. Den ene eieren, som også er daglig leder har i løpet av to år tatt ut 2,1 millioner kroner i lønn, pluss at han har fakturer Abyrint for rundt 1 million kroner gjennom et annet firma han eier.

Det vi ikke har fått svar på gjennom medias belysning av saken, er hvilke personlige forhold disse to eiere av konsulentselskapet Abyrint har til politiske krefter og de som leier inn konsulentfirmaet uten anbud. Får ikke befolkningen vite det, så har heller ikke opprullingen av den økonomiske svindelen i selskapet noen verdi, for der vil være nye som kommer til, når uredelige mennesker er satt til å styre og gitt makt over økonomiske beslutninger. Skal syndebukker tas, så må man gjøre som når man vasker en trapp. Starte fra toppen, så man er sikker på at en får med seg all møkka!
Nous AS fører regnskapet for Abyrint AS. Ernst & Young reviderer regnskapet deres. Her bør Økokrim gå inn og granske forbindelser mellom alle aktører som har satt sine navn og stempel på de regnskap og pengetransaksjoner til konsulentfirmaet Abyrint AS, til politiske krefter som har vært med i påvirkning og beslutningsprosess for tildeling av alle disse millioner, som ser ut til å ha gått det meste av, i de to drivernes egne lommer.

Hvem i Arbeiderpartiet var medspillere, så dette firmaet fikk etablert seg med tilskudd, før de gikk av regjeringsmakten i 2013? Hvilke aksjeposter sitter de samme politikere og involverte med i dag, i ulike selskap tilknyttet disse, nå og da. Spekuleres i aksjer, så vil kjøp og salg av aksjer går fryktelig raskt. Hvilke skifter har der vært i aksjeporteføljen til dette selskap og politikere som har vært med å samarbeide om å gi midlene fra staten? Jeg forventer at Økokrim blir satt på saken, og at journalister med økonomisk kunnskap på det plan, gjør jobben sin.19 september 2016

Et rent helvete. Prøv du ikke å skape noe...

Kjemikalieeksponering er noe som opptar folk bredt i denne tid. Folk velger økologisk produserte matvarer, som ikke er sprøytebehandlet. Det samme ser man innen kosmetikk og såpeartikler. Småskala matproduksjon er populært. Nå er også småskala såpeproduksjon blitt populært. Mange lager nå såper uten kjemikalier, og bruker urter fra norsk natur som er gunstig for hud og hår. Her møter man et stort problem!

Ren natursåpe uten tilsatt kjemikalier, alle godkjente oljer brukt også i fremstilling av næringsmidler.

Skal man selge disse såpene på julemesser og andre messer, så må man registrere seg hos Mattilsynet. Det for at Mattilsynet skal ha kontroll over hvem som lager for salg. Fra Mattilsynet så får man forskjellige svar om krav alt etter hvem som sender forespørsel og hvem som svarer hos Mattilsynet. Det gir stor frustrasjon hos de som tilvirker såper, da man ikke kan få konkret svar over hva som kreves av registrering og godkjenninger.
En kvinne som sendte forespørsel til Mattilsynet fikk beskjed om at denne var pålagt å få analysert samtlige forskjellige såper denne ville selge, med forslagsvis et firma i Danmark (samme som Lilleborg bruker) som tar over 8000 kroner for analyse av hver enkelt såpeprodukt man vil sette ut for salg, i følge de opplysninger kvinnen ga. Det vil si at om man har eksempelvis 10 forskjellige såpetyper med innhold av eksempelvis: ryllik, groblad, brennesle, honning, kamille, mynte, einer, lavendel, rosmarin, løvetann, så må man sende inn en såpe av hver for en analyse som vil koste den småskala produsenten 8000 kroner x 10, som blir minst 80.000 kroner. I disse tider hvor folk flest har nok med å betale huslån og øvrige forpliktelser man er pålagt til bankene og staten, så opplever man da at man må ta lån i bank for å få utført slike analyser, om man vil delta på noen lokale messer. Der sitter nok en gang finansmafiaen på lur og "KLIPPER" av det folk arbeider frem. Folk får mindre og mindre, og bankene mer og mer. Det etter et system som er lagt opp for at folk ikke skal sitte igjen med noe som helst. Det skal ikke lønne seg å skape noe selv lenger her i landet. All makt til finansmafiaen og staten.

Brenneslesåpe, rent naturprodukt uten kjemikalier.

Disse småskala produsentene som har dette som hobby og deltar på ulike julemesser, kan tjene 5000 kroner uten å oppgi dette til skatteetaten, slik regelverket for hobbysalg er. Det sier seg selv at de som har innhentet så stor kompetanse på såpetilvirkning at de kan selge produktene slik, ikke kan bære en så stor kostnad i forbindelse med en slik hobby.
Jeg kan ikke i min villeste fantasi skjønne hvorfor en slik analyse må til, den tid man bruker såpekalkulatorer som finnes flere av på nett (som kan etterprøves), sender inn reseptene som blir brukt til Mattilsynet for godkjenning, og bruker ellers oljer og kaustisk soda som allerede er godkjent solgt her i landet. Om man da får foretatt en slik analyse en gang, så vil den ikke kunne garantere at det er annet innhold i de såper som blir tilvirket senere uansett. Siden Mattilsynet her i landet ikke kan foreta en slik analyse, så vil jeg tro at de da heller ikke har analysemuligheter for å kontrollere såpene i etterkant, når de ikke er i stand til å foreta den analyse som skal til i forkant, der man blir henvist til svindyre firma i utlandet for å få tatt prøver de pålegger.
Jeg har selv kokkefaglig bakgrunn og har vært gjennom fag som organisk kjemi, og kan mye om fettsyrer. Jeg har derfra også kompetanse på luting av fisk, så kaustisk soda er jeg også godt kjent med. Fra kjøkken, både som kjøkkensjef og daglig leder har jeg i mange år jobbet tett opp mot Mattilsyn og har god kjennskap til krav om merking og internkontroll der ved produksjon av mat. Ikke en gang matretter blir man krevd analyse av for tilvirkning og salg, men det blir tatt sporadiske prøver når de er på inspeksjon. Det har dreid seg om maks en gang per år, når de har funnet forhold i orden. – Så hvorfor skal noen småskala hobbysåpekokere bli pålagt slike kostnader for å selge noen såpestykker?
Det skal visstnok være forskrifter i forhold til EU-krav som ligger til grunn.
Vi kan ikke ha det slik her i landet at folk skal gjøres handlingslammet av den grunn staten detaljstyrer folk slik som dette.
Dette gir monopol/oligopol for de store oligarkene på såpetilvirkning og omsetning. For man må vel forstå at en såpekoker som selger såper for noen tusenlapper i året ikke kan foreta slike analyser som ikke henger på greip i forhold til risiko. En person som har vett til å bruke en såpekalkulator og sender inn dokumentasjoner på reseptene til Mattilsynet vet hva denne driver med, og hva overluting (om jeg ser som eneste faremoment i dette) vil medføre. Jeg kan love at en småskala såpeprodusent som selger overlutede såper aldri vil få solgt sine produkter igjen. Derfor ser jeg ikke faren ved slik omsetning.


Brenneslesåpe (t.v.), ren olivensåpe (t.h.), ringblomstsåpe nederst.
Rene naturprodukter uten tilsatt kjemikalier.

Jeg ønsker et svar fra Helsedepartementet som tydeliggjør krav til fremstilling og omsetning av såper. Det holder ikke å henvise til fjorten forskjellige forskrifter i denne paragrafjungelen. Når Mattilsynet ikke har klarhet i kravene og forskriftene, så kan man ikke forvente at vanlige folk, som lager såper finner ut av det.

Her må en opprydding til og samstilling av de beskjeder som blir sendt fra Mattilsynet, til de ulike forespørsler som de møter. Jeg kan ikke se dette krav om analyse som annet enn krav satt for å hindre at folk skal greie å skape noe. Noen vil kanskje på sikt kunne skape en egen virksomhet av det, men de hindres altså på grunn av slike tullete regler.

Det er et paradoks at oligarkene som står bak de store såpemerkene kan bruke tilsetningsstoffer som både er allergifremkallende og hormonforstyrrende, der folk som lager miljøvennlige såper, uten noe som helst skadelig for hud, mennesker, eller natur, ikke skal få lov til det uten å stange hode i et regelverk som ikke henger på greip!


"Forbrukerrådet har testet 48 håndsåper. De fant allergifremkallende stoffer i 26 av dem."
 "I sju av såpene ble det funnet MI, et stoff som sterkt øker risikoen for å utvikle allergi. Dette stoffet ble i april forbudt produkter som skal bli værende på huden.
Seks av såpene inneholdt også stoffer som man mistenker er hormonforstyrrende, skriver Nettavisen,"
Saken kan leses på Sarpsborg Arbeiderblad, hvor faksimile er fra.Les også:
Det er ikke bare i lokal såpeproduksjon folk ser at det stilles så store krav til investeringer for å komme i gang, også innen landbruk. Det er et regelverk av dimensjoner som blir så kostnadsbærende at bankene stikker av med alt, om folk forsøker å skape noe. Bankene er gitt all makt, og politikerne står der som krøttdyr og rauter blindt fra talerstolene, uten å ville se tullskapen og den organiserte svindelen av folk! De har vel aldri forsøkt å skape noe som helt av ærlig arbeid selv?

28 august 2016

Kjøpestopp og gjenbruk. - Hva så?

Har dere lagt merke til hvor mange mennesker som i dag handler på bruktmarkedet?
Grupper på Facebook der folk bytter ting og klær, selger og kjøper brukte møbler og innbo.
Det er fint at det bremses i kjøp og kast- kulturen som har vært i flere tiår. Sløsing er ikke miljøvennlig. Men det kan se ut som om det er mer eller mindre kjøpestopp i samfunnet og verre tror jeg det vil komme til å bli i så henseende. Folk har mer enn nok med å betjene sykelig boliggjeld, som har gjort familier til gjeldsslaver resten av deres liv. Gjeld de aldri blir kvitt. Folk låner penger for å kjøpe "egen bolig". Det er bare det at den boligen blir aldri deres, bare belånt til langt over pipa, - der bankene er eiere så lenge de har lån på disse boligene. Et livslangt leieforhold til bankene er det de har. Hva forskjellen er på å leie av bankene mot å leie privat? Tja, en økonom kunne jo presentere regnestykket i en av finansavisene. Har du regnet på hva du betaler på ditt lån og med øvrige kostnader tilknyttet boligen, så lenge du kommer til å leie den av banken? Om noen år trenger den oppgradering både av bad og kjøkken, og kanskje nytt tak og bordkledning. Varmekablene i hele huset har en begrenset levetid og må opp igjen, samme med skjult strømanlegg.
Tilbake til kjøpestopp og gjenbruk. Hva skjer med bedrifter som produserer møbler, elektriske hvitevarer og interiør når folk slutter å handle nytt, og går på bruktmarkedet heller? Den minimalistiske stilen er blitt på mote i takt med at folk har bunnskrapt økonomi. Det er jo en måte å skjule elendet på, bevare stoltheten som individer. Jeg snakket med et barn en dag, som hadde skitnet til klærne sine. Jeg trøstet og sa at det var bare å hive den i vaskemaskinen, så ble den som ny. Barnet sa at de ikke hadde vaskemaskin, og måtte vaske alle klær for hånd. Er det så ille blant folk i denne oljenasjonen blitt, at vanlige mennesker i vanlige jobber ikke lenger har råd til slike grunnleggende elementære ting i en husholdning?
Får ikke produksjonsbedrifter solgt varene sine, så blir produksjonen innstilt og folk blir arbeidsledige. Det er vel begrenset hvor mange kommunale og statlige stillinger samfunnet kan forsvare, ved å sysselsette folk der. Byråkratiet er voksende under også den blå regjeringen. Man stiller stadig større krav til skolering og utdannelser, men hva utdannes de unge til? Arbeidsledighet? Folk blir hele tiden mast på om at man må være kreativ, en må stadig finne opp nye ting og metoder. Hvorfor? Hva skal befolkningen med alt det nye? Der grunnleggende behov som mat, klær, tak over hodet og strøm, er en utfordring for stadig flere her i samfunnet. Det er ikke lenger penger blant folk til å kjøpe alt det politikere vil ha befolkningens unge til å utdanne seg til for å levere, spesialisere seg til.
Samfunnet er på vei rett ad undas. Ser man det ikke er det på tide å begynne å reflektere over hvordan ting henger sammen.
Boligprisene må drastisk ned rundt 70% for å komme på normalt nivå som samsvarer med en balansert familieøkonomi. Det er ikke jobber til alle. Familier bør kunne leve av en inntekt igjen, slik at mor eller far kan være hjemme med ungene mens de er små og til de når skolealder, for de som ønsker det. Det vil frigjøre mange arbeidsplasser. Hele samfunnsstrukturen er syk. Barn av i dag er stressede. De får aldri ro. Er barn i situasjoner der ingen har fortalt de hva de skal gjøre, så blir de rastløse og vet ikke hva de skal gjøre. Fantasien er borte, for den har ikke fått rom til å utvikle seg. Barna er stimulert inn i tankeløshet, med det jetset-tempoet alt foregår i.
La oss få tilbake tiden der foreldre kunne være foreldre og barn være barn, og familier ha tid til å være familier.

21 juli 2016

Hudkremer og såper med allergifremkallende stoffer.

Jeg har alltid trodd at "Spenol" var en av de reneste fuktighetskremene man fikk kjøpt. Så feil kan man ta.Når jeg ser på ingrediensene i Spenol blir jeg skremt:Tidligere var Spenol også brukt på såre eller tørre kujur, derav navnet spen-spener-spenol. Jeg vet ikke om denne kremen brukes til der fremdeles på melkekyr? Hva kan i så fall gå i melka som folk drikker, av parabener, og Triethanolamine?
Spenol inneholder de helseskadelige parabenene, Methylparaben og Propylparaben. Spenol inneholder også Triethanolamine, som er et stoff som regnes som trygt å bruke i produkter som kommer i kontakt med huden for en kort tid, og skylles av etterpå, skriver nettstedet.
  • "Man kjenner ikke de mulige skadelige helseeffektene på bruk av parabener til spesielt små barn." - skriver Folkehelseinstituttet.
  • "Det konkluderes her med at det ikke kan utelukkes en risiko hos små barn under seks måneder som bruker parabenholdige kosmetiske produkter spesielt utviklet for påsmøring i bleieområdet. Grunnen til dette er usikkerheter rundt hvorvidt små barns metabolisme er fullstendig utviklet i denne alderen samt at huden i området kan være sår og skadet."- skriver Mattilsynet, om parabener.
- Så hvordan parabener kan forsvares brukt i kremer og kosmetikk til større barn og voksne av rådgivende helsemyndigheter her i landet, når man ikke kjenner senvirkningene, er for meg ubegripelig.

Man har disse dager fokus på den kjemikaliecoctail som folk, og da spesielt barn, blir utsatt for. Mange av disse stoffene som brukes i kremer, sjampo og såper er hormonforstyrrende og allergifremkallende, og i kombinasjon kan også noen være kreftfremkallende. Man blir også påvirket av helsefarlige kjemikalier som påvirker reproduksjon og helse fra andre kilder som mat, klær og materialer. Det har vel aldri vært så mye allergi, astma og hudsykdommer på barn og voksne som i dag, så det er kanskje på tide å begynne og se på hvor man kan redusere eksponeringen for miljøgiftene som gir dårlig og dårligere helse. 
I Danmark er det foretatt en undersøkelse som viser at 90% av undersøkte barn har gifta fra sprøytemidler i urinen. Varselbjellene burde ikke bare ringe, men flyalarmen burde vært satt på. Hva gjør vi med ungene, de som vokser opp? Når man ser den voksende andel av befolkningen som rammes av alzheimer, demens og mange barn med svært utagerende atferd i skoler, som om de har en eller annen bokstavdiagnose, bør man ikke da rette søkelyset på kjemikaliene som man utsettes for?

Jeg leser innholdsfortegnelsene på mine kremer i min opprydding på badet, hvor jeg skal kaste alt med innhold av parabener, og oppdaget da at også Spenol inneholder disse stoffene.

Det er Lilleborg AS, som produserer Spenol.

"Triceteareth-4" er et stoff som også ofte er brukt i fuktighetskremer. Når stoffet her er omtalt som at det ikke er uvanlig med kontakteksem av dette stoffet, der det er dokumentert i en rekke tilfeller av allergi, så er det synonymt med at det er heller vanlig med kontakteksem som følge av eksponering for Triceteareth-4. Så hva er det vi kliner oss inn i, i tro om at det vi smører oss og barna med, er godt for huden og kroppen? Kremene burde vært merket med varseltrekant, så forbrukerne - vi mennesker lett kunne orientere oss i kosmetikkmarkedet, uten å nødvendigvis lete etter svanemerker. Tobakk og sigaretter er også merket med varseltrekant, av den grunn det er skadelig for helsa. Slik burde det vært på helsefarlig kosmetikk også, med de uheldige virkningene som kan oppstår ved bruk av de.

"Methylisothiazolinone, også kalt MI, er et konserveringsmiddel som tilsettes produkter som inneholder vann, for å stoppe fremvekst av mikroorganismer. MI hindrer produktet i å råtne og blir gammelt, rett og slett. Dessverre har MI også vist seg å ha en del uønskede allergene egenskaper." - skriver Astma og Allergiforbundet. Dette stoffet finnes i svært mange sjampo. Klør du i hodebunnen, så sjekk på sjampoflasken om den inneholder MI. Der har du muligens synderen. Man sier ofte at man må forsøke sjampo kjøpt hos frisøren til flere hundre kroner. Sjekk innholdet først, før du kjøper.Saken kan leses på NRK.NO her.
(https://www.nrk.no/livsstil/advarer-mot-denne-tannkremen-1.10957176)

Forbrukerrådet har testet 48 håndsåper.
De fant allergifremkallende stoffer i 26 av dem.- skriver Sarpsborg Arbeiderblad

-"I sju av såpene ble det funnet MI, et stoff som sterkt øker risikoen for å utvikle allergi. Dette stoffet ble i april forbudt produkter som skal bli værende på huden. Seks av såpene inneholdt også stoffer som man mistenker er hormonforstyrrende, skriver Nettavisen"


Les også:

18 juni 2016

Landsforræderne i Stortinget:

Inger Schriwer skriver på sin facebookvegg 15. juni kl. 01:12: 

Da var lista over hvem som stemte for og hvem som stemte mot suverenitetsavståelse av finanssektoren i Norge til EU klar.

De som ikke var tilstede var:
Jan Bøhler (Arbeiderpartiet) Anette Trettebergstuen (Arbeiderpartiet)
Kjetil Kjenseth (Venstre) og Jan Arild Ellingsen (Fremskrittspartiet)

Men det er noe jeg stusser på. Kan man være med på voteringer i Stortinget når man ikke er stortingsrepresentant eller sitter i regjering?
Jens Stoltenberg var registrert og han stemte for forslaget via sin vararepresentant Truls Wickholm

Abrahamsen, Solveig Sundbø (Møter fast for Isaksen, Torbjørn Røe) Høyre For
Alexandrova, Regina (Møter fast for Aspaker, Elisabeth) Høyre For
Andersen, Dag Terje Arbeiderpartiet For
Arnstad, Marit Senterpartiet Mot
Asheim, Henrik Høyre For
Asphjell, Jorodd Arbeiderpartiet For
Astrup, Nikolai Høyre For
Aukrust, Åsmund Arbeiderpartiet For
Bakke-Jensen, Frank Høyre For
Bekkevold, Geir Jørgen Kristelig Folkeparti Mot
Benestad, Norunn Tveiten Høyre For
Berg-Hansen, Lisbeth Arbeiderpartiet For
Bergstø, Kirsti Sosialistisk Venstreparti Mot
Bjørnstad, Sivert Fremskrittspartiet For
Bjørnø, Christian Tynning Arbeiderpartiet For
Bollestad, Olaug V. Kristelig Folkeparti Mot
Botten, Else-May Arbeiderpartiet For
Breivik, Terje Venstre For
Bremer, Tor (Vara for Heggø, Ingrid) Arbeiderpartiet For
Bru, Tina Høyre For
Byrknes, Astrid Aarhus (Vara for Hareide, Knut Arild) Kristelig Folkeparti Mot
Bøhler, Jan Arbeiderpartiet Ikke til stede
Christensen, Jette F. Arbeiderpartiet For
Christoffersen, Lise Arbeiderpartiet For
Eide, Rigmor Andersen Kristelig Folkeparti Mot
Eidsheim, Torill Høyre For
Eldegard, Gunvor Arbeiderpartiet For
Ellingsen, Jan Arild Fremskrittspartiet Ikke til stede
Elvenes, Hårek (Møter fast for Sanner, Jan Tore) Høyre For
Elvestuen, Ola Venstre For
Farstad, Pål Venstre For
Finstad, Jonny (Vara for Ebbesen, Margunn) Høyre For
Flåtten, Svein Høyre For
Foss, Ingunn Høyre For
Frølich, Peter Christian Høyre For
Fylkesnes, Torgeir Knag Sosialistisk Venstreparti Mot
Giske, Trond Arbeiderpartiet For
Godskesen, Ingebjørg Amanda Fremskrittspartiet For
Grande, Arild Arbeiderpartiet For
Grande, Trine Skei Venstre For
Greni, Heidi Senterpartiet Mot
Grimstad, Oskar J. Fremskrittspartiet For
Grung, Ruth Arbeiderpartiet For
Grøvan, Hans Fredrik Kristelig Folkeparti Mot
Gudmundsen, Kent Høyre For
Hagebakken, Tore Arbeiderpartiet For
Halleraker, Øyvind Høyre For
Hansson, Rasmus Miljøpartiet De Grønne Mot
Harberg, Svein Høyre For
Hegdal, Sissel Knutsen (Vara for Meling, Siri A.) Høyre For
Heggelund, Stefan Høyre For
Helleland, Trond Høyre For
Henriksen, Kari Arbeiderpartiet For
Henriksen, Martin Arbeiderpartiet For
Henriksen, Odd Høyre For
Henriksen, Per Rune Arbeiderpartiet For
Hille, Sigurd Høyre For
Hjemdal, Line Henriette Kristelig Folkeparti Mot
Hoksrud, Bård Fremskrittspartiet For
Holmås, Heikki Eidsvoll Sosialistisk Venstreparti Mot
Holthe, Tom E. B. (Møter fast for Anundsen, Anders) Fremskrittspartiet For
Huitfeldt, Anniken Arbeiderpartiet For
Håheim, Stine Renate Arbeiderpartiet For
Jegstad, Nils Aage Høyre For
Jensen, Hege (Vara for Johnsen, Tor André) Fremskrittspartiet For
Jenssen, Frank J. Høyre For
Johansen, Irene Arbeiderpartiet For
Johansen, Morten Ørsal Fremskrittspartiet For
Johnsen, Kristin Ørmen Høyre For
Juvik, Kjell-Idar Arbeiderpartiet For
Kambe, Arve Høyre For
Kapur, Mudassar Høyre For
Kaur, Prableen (Vara for Tajik, Hadia) Arbeiderpartiet For
Keshvari, Mazyar (Møter fast for Jensen, Siv) Fremskrittspartiet For
Kjenseth, Ketil Venstre Ikke til stede
Kjerkol, Ingvild Arbeiderpartiet For
Kjos, Kari Kjønaas Fremskrittspartiet For
Klinge, Jenny Senterpartiet Mot
Knutsen, Tove Karoline Arbeiderpartiet For
Kolberg, Martin Arbeiderpartiet For
Korsberg, Øyvind Fremskrittspartiet For
Krogstad, Rangdi (Vara for Gundersen, Gunnar) Høyre For
Larsen, Kjell Ivar (Vara for Michaelsen, Åse) Fremskrittspartiet For
Lauvås, Stein Erik Arbeiderpartiet For
Leirstein, Ulf Fremskrittspartiet For
Liadal, Hege Haukeland Arbeiderpartiet For
Limi, Hans Andreas Fremskrittspartiet For
Ljunggren, Tor Arne Bell (Vara for Ljunggren, Anna) Arbeiderpartiet For
Lunde, Heidi Nordby (Møter fast for Søreide, Ine M. Eriksen) Høyre For
Lundteigen, Per Olaf Senterpartiet Mot
Lysbakken, Audun Sosialistisk Venstreparti Mot
Lødemel, Bjørn Høyre For
Løvaas, Kårstein Eidem Høyre For
Mandt, Sonja Arbeiderpartiet For
Mathisen, Bente Stein Høyre For
Micaelsen, Torgeir Arbeiderpartiet For
Milde, Eirik Høyre For
Navarsete, Liv Signe Senterpartiet Mot
Nesvik, Harald T. Fremskrittspartiet For
Njåstad, Helge André Fremskrittspartiet For
Nordås, Janne Sjelmo Senterpartiet Mot
Nybakk, Marit Arbeiderpartiet For
Nybø, Iselin Venstre For
Nørve, Elisabeth Røbekk Høyre For
Odenmarck, Anne (Vara for Myrli, Sverre) Arbeiderpartiet For
Olsen, Dagfinn Henrik (Vara for Svendsen, Kenneth) Fremskrittspartiet For
Olsen, Ingalill (Vara for Simensen, Kåre) Arbeiderpartiet For
Olsen, Wenche (Vara for Hansen, Svein Roald) Arbeiderpartiet For
Omland, Odd Arbeiderpartiet For
Orten, Helge Høyre For
Otterstad, Audun (Vara for Hansen, Eva Kristin) Arbeiderpartiet For
Pedersen, Helga Arbeiderpartiet For
Pollestad, Geir Senterpartiet Mot
Raja, Abid Q. Venstre For
Raustein, Kari (Vara for Thorheim, Helge) Fremskrittspartiet For
Reiertsen, Laila Marie (Møter fast for Hagesæter, Gjermund) Fremskrittspartiet For
Rommetveit, Magne Arbeiderpartiet For
Ropstad, Kjell Ingolf Kristelig Folkeparti Mot
Rotevatn, Sveinung Venstre For
Rytman, Jørund Fremskrittspartiet For
Salbu, Bersvend (Vara for Andersen, Karin) Sosialistisk Venstreparti Mot
Sandaune, Lill Harriet (Møter fast for Sandberg, Per) Fremskrittspartiet For
Schou, Ingjerd Høyre For
Skjelstad, André N. Venstre Mot
Skutle, Erik (Møter fast for Solberg, Erna) Høyre For
Solberg, Torstein Tvedt Arbeiderpartiet For
Solhjell, Bård Vegar Sosialistisk Venstreparti Mot
Steffensen, Roy Fremskrittspartiet For
Stensland, Sveinung (Møter fast for Høie, Bent) Høyre For
Stiansen, Monica Hauge (Vara for Fredriksen, Jan-Henrik) Fremskrittspartiet For
Storberget, Knut Arbeiderpartiet For
Stordalen, Morten Fremskrittspartiet For
Sund, Eirin Arbeiderpartiet For
Syversen, Hans Olav Kristelig Folkeparti Mot
Sønsterud, Tone Merete Arbeiderpartiet For
Tetzschner, Michael Høyre For
Thommessen, Olemic Høyre For
Thomsen, Ib Fremskrittspartiet For
Thorsen, Bente Fremskrittspartiet For
Toften, Tone-Helen (Vara for Sivertsen, Eirik) Arbeiderpartiet For
Toppe, Kjersti Senterpartiet Mot
Torve, Tove-Lise (Vara for Bjørdal, Fredric Holen) Arbeiderpartiet For
Toskedal, Geir Sigbjørn Kristelig Folkeparti Mot
Trellevik, Ove Høyre For
Trettebergstuen, Anette Arbeiderpartiet Ikke til stede
Trøen, Tone Wilhelmsen Høyre For
Tung, Karianne O. Arbeiderpartiet For
Tybring-Gjedde, Christian Fremskrittspartiet For
Tyvand, Anders Kristelig Folkeparti Mot
Tønder, Mette Høyre For
Valen, Snorre Serigstad Sosialistisk Venstreparti Mot
Vedum, Trygve Slagsvold Senterpartiet Mot
Vennesland, Line Kysnes (Vara for de Ruiter, Freddy) Arbeiderpartiet For
Vestby, Thore (Vara for Graham, Sylvi) Høyre For
Viken, Gunnar (Vara for Agdestein, Elin Rodum) Høyre For
Vinje, Kristin Høyre For
Vaaten, Inger Helene (Vara for Marthinsen, Marianne) Arbeiderpartiet For
Wennesland, Vegard Grøslie (Vara for Støre, Jonas Gahr) Arbeiderpartiet For
Wenstøb, Bengt Morten Høyre For
Werp, Anders B. Høyre For
Wiborg, Erlend Fremskrittspartiet For
Wickholm, Truls (Vara for Stoltenberg, Jens) Arbeiderpartiet For
Wiik, Lise (Vara for Vågslid, Lene) Arbeiderpartiet For
Wold, Morten Fremskrittspartiet For
Wøien, Anne Tingelstad Senterpartiet Mot
Aarbergsbotten, Torhild (Møter fast for Helleland, Linda C. Hofstad) Høyre For
Aasen, Marianne Arbeiderpartiet For
Aasland, Terje Arbeiderpartiet For
Aasrud, Rigmor Arbeiderpartiet For

Ingrid Berg har systematisert listen i en oversiktlig tabell her, på sin blogg.
Anbefaler alle å dele den linken. La befolkningen se hvilke politikere som nå sitter der og forråder sitt eget land og folk!